Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
2. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
3. 2014.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. A Lekcijas
4. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
5. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
6. 2013.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. A Lekcijas
7. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
8. 2012.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. A
9. 2011.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. A
10. 2011.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
11. 2010.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. A
12. 2009.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. A
13. 2008.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. A
14. 2007.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. A
15. 2006.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. A
16. 2005.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. A
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.