Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
2. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
3. 2014.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
4. 2014.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
5. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
6. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
7. 2013.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
8. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
9. 2012.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
10. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
11. 2011.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
12. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
13. 2010.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
14. 2010.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 4-sem. A
15. 2009.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
16. 2009.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
17. 2009.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 4-sem. A
18. 2008.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
19. 2008.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3-sem. A
20. 2008.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
21. 2008.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 4-sem. A
22. 2007.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
23. 2007.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
24. 2007.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3-sem. A
25. 2007.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
26. 2007.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 4-sem. A
27. 2006.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
28. 2006.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
29. 2006.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3-sem. A
30. 2006.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 4-sem. A
31. 2005.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
32. 2005.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3-sem. A
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.