Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2018.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
3. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
4. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
5. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
6. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
7. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
8. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
9. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
10. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
11. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
12. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
13. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
14. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
15. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
16. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
17. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
18. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
19. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
20. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
21. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
22. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
23. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
24. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
25. 2011.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
26. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
27. 2011.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
28. 2011.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
29. 2011.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
30. 2010.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
31. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
32. 2010.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
33. 2010.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
34. 2009.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
35. 2009.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
36. 2009.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
37. 2008.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
38. 2008.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
39. 2008.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
40. 2007.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
41. 2007.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
42. 2007.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
43. 2006.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
44. 2006.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
45. 2006.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
46. 2005.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
47. 2005.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
48. 2005.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.