Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
2. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
3. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
4. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
5. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
6. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
7. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
8. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
9. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
10. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
11. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
12. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
13. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
14. 2014.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
15. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
16. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
17. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
18. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
19. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
20. 2013.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
21. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
22. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
23. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
24. 2012.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
25. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
26. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
27. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
28. 2011.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
29. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
30. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
31. 2011.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
32. 2011.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
33. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
34. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
35. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
36. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
37. 2010.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
38. 2010.pavasara G0211 Lauksaimniecība [Sigulda](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
39. 2010.pavasara G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
40. 2010.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
41. 2010.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
42. 2009.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
43. 2009.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
44. 2009.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
45. 2009.pavasara G0211 Lauksaimniecība [Sigulda](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
46. 2009.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
47. 2009.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
48. 2008.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
49. 2008.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
50. 2008.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
51. 2008.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
52. 2008.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
53. 2007.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
54. 2007.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
55. 2007.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
56. 2007.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
57. 2007.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
58. 2007.pavasara G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 8-sem. B
59. 2006.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
60. 2006.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
61. 2006.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
62. 2006.pavasara G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 8-sem. B
63. 2005.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
64. 2005.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
65. 2005.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
66. 2005.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
67. 2005.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.