Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2018.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
3. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
4. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
5. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
6. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
7. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
8. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
9. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
10. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
11. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
12. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
13. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
14. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
15. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
16. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
17. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
18. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.