Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
2. 2015.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
4. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
5. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
6. 2014.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
7. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
8. 2013.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
9. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
10. 2013.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
11. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
12. 2012.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
13. 2012.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
14. 2011.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
15. 2011.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
16. 2011.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
17. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
18. 2010.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
19. 2010.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
20. 2009.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
21. 2009.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
22. 2008.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
23. 2008.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
24. 2007.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
25. 2007.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
26. 2006.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
27. 2006.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
28. 2005.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
29. 2005.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.