Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A Lekcijas
2. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
3. 2014.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A Lekcijas
4. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
5. 2013.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
6. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
7. 2011.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
8. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
9. 2010.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
10. 2009.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
11. 2008.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
12. 2007.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
13. 2006.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
14. 2005.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.