Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
2. 2014.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
3. 2014.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
4. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
5. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
6. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
7. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
8. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
9. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
10. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
11. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
12. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
13. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
14. 2009.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
15. 2009.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
16. 2008.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
17. 2006.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
18. 2005.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.