Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
2. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
4. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
5. 2014.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
6. 2014.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
7. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
8. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
9. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
10. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
11. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
12. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
13. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
14. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
15. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
16. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
17. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
18. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
19. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
20. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
21. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
22. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
23. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
24. 2010.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
25. 2010.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
26. 2009.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
27. 2009.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
28. 2008.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
29. 2008.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
30. 2007.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
31. 2007.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
32. 2006.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
33. 2006.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.