Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
2. 2014.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B Lekcijas
3. 2014.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B Lekcijas
4. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
5. 2013.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B Lekcijas
6. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
7. 2012.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
8. 2011.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
9. 2011.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B
10. 2011.pavasara G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B
11. 2010.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
12. 2010.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.