Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2016.rudens G0110 Komerczinības [Laidze](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
2. 2015.rudens G0110 Komerczinības [Laidze](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
3. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
4. 2014.rudens G0123 Komerczinības(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
5. 2014.rudens G0123 Komerczinības(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
6. 2014.rudens G0110 Komerczinības [Laidze](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
7. 2014.rudens G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 3-sem. C
8. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
9. 2013.rudens G0123 Komerczinības(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
10. 2013.rudens G0123 Komerczinības(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
11. 2013.rudens G0113 Komerczinības [Sigulda](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
12. 2013.rudens G0110 Komerczinības [Laidze](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
13. 2013.pavasara G0113 Komerczinības [Sigulda](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
14. 2013.pavasara G0110 Komerczinības [Laidze](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
15. 2012.rudens G0123 Komerczinības(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
16. 2012.rudens G0123 Komerczinības(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
17. 2012.rudens G0123 Komerczinības(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares kursi
18. 2012.rudens G0113 Komerczinības [Sigulda](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
19. 2012.pavasara G0123 Komerczinības(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
20. 2012.pavasara G0113 Komerczinības [Sigulda](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
21. 2012.pavasara G0110 Komerczinības [Laidze](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
22. 2011.pavasara G0123 Komerczinības(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
23. 2011.pavasara G0113 Komerczinības [Sigulda](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
24. 2011.pavasara G0110 Komerczinības [Laidze](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
25. 2010.rudens G0110 Komerczinības [Laidze](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares kursi
26. 2008.pavasara G0111 Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze [Jelgava] (Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
27. 2007.pavasara G0111 Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze [Jelgava] (Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
28. 2006.pavasara G0111 Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze [Jelgava] (Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
29. 2006.pavasara G0110 Komerczinības [Laidze](Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
30. 2005.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
31. 2005.pavasara G0111 Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze [Jelgava] (Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.