Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
2. 2015.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
3. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A Lekcijas
4. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
5. 2014.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
6. 2014.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A Lekcijas
7. 2014.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
8. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
9. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
10. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
11. 2013.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A Lekcijas
12. 2013.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
13. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
14. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
15. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
16. 2012.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
17. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
18. 2012.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
19. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
20. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
21. 2011.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
22. 2011.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
23. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
24. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
25. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
26. 2010.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
27. 2010.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
28. 2010.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
29. 2010.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
30. 2009.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
31. 2009.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
32. 2009.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
33. 2009.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
34. 2009.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
35. 2009.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
36. 2008.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
37. 2008.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
38. 2008.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
39. 2008.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
40. 2008.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
41. 2008.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
42. 2007.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
43. 2007.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
44. 2007.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
45. 2007.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
46. 2007.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
47. 2007.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
48. 2006.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
49. 2006.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
50. 2006.rudens G0410 Mājturība - pedagoģija [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
51. 2006.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
52. 2006.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
53. 2005.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
54. 2005.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
55. 2005.rudens G0404 Mājturība - pedagoģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
56. 2005.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.