Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2015.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
3. 2014.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
4. 2014.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
5. 2013.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
6. 2013.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
7. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
8. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
9. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
10. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
11. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
12. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
13. 2009.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
14. 2009.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
15. 2008.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
16. 2008.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
17. 2007.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
18. 2007.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
19. 2006.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
20. 2006.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
21. 2005.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi