Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
2. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
3. 2014.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
4. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
5. 2013.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
6. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
7. 2012.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
8. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
9. 2011.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
10. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
11. 2010.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
12. 2009.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
13. 2009.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
14. 2008.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi