Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. A
2. 2014.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. A
3. 2013.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. A
4. 2012.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. A
5. 2011.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. A
6. 2010.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. A
7. 2009.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. A
8. 2008.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. A
9. 2007.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. A
10. 2006.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. A
11. 2005.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. A
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.