Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2010.pavasara G0312 Ainavu arhitektūra un plānošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2009.pavasara G0312 Ainavu arhitektūra un plānošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
3. 2008.pavasara G0312 Ainavu arhitektūra un plānošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
4. 2007.pavasara G0312 Ainavu arhitektūra un plānošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
5. 2006.pavasara G0312 Ainavu arhitektūra un plānošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi