Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2021.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bv Lekcijas
2. 2020.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 4 Bv Lekcijas
3. 2020.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bv Lekcijas
4. 2020.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
5. 2019.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 4 Bv Lekcijas
6. 2019.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bv Lekcijas
7. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
8. 2018.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bv Lekcijas
9. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
10. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C
11. 2017.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bv Lekcijas
12. 2017.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 4 Bv Lekcijas