Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2018.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
2. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika Uzne,Lopk Lekcijas
3. 2016.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 3 5 Lekcijas
4. 2016.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Pilna laika Lekcijas
5. 2016.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 3 C Lekcijas
6. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
7. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika Uzne,Lopk
8. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika Uzne,Lopk
9. 2016.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
10. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
11. 2014.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
12. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Pilna laika
13. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Pilna laika
14. 2014.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
15. 2014.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
16. 2014.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
17. 2014.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
18. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
19. 2014.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
20. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
21. 2014.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Nepilna laika
22. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Nepilna laika
23. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
24. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
25. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
26. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
27. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
28. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
29. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
30. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
31. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Pilna laika
32. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Nepilna laika
33. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Pilna laika
34. 2012.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
35. 2012.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
36. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika
37. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
38. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Nepilna laika
39. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Nepilna laika
40. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Pilna laika
41. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Nepilna laika
42. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
43. 2010.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Nepilna laika
44. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā*First-cycle professional higher education**First-cycle*) Pilna laika
45. 2010.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika