Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2024.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
2. 2024.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp Bizvad
3. 2023.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
4. 2023.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp Bizvad
5. 2022.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp Bizvad
6. 2022.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
7. 2021.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
8. 2021.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp Bizvad
9. 2020.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
10. 2020.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp Bizvad
11. 2019.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
12. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
13. 2018.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
14. 2018.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp Bizvad
15. 2017.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
16. 2017.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp Bizvad
17. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
18. 2016.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
19. 2016.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp
20. 2016.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 10 Bp
21. 2015.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 7 Bp
22. 2015.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
23. 2015.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
24. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
25. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
26. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
27. 2014.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
28. 2014.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
29. 2014.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
30. 2014.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
31. 2014.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
32. 2013.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
33. 2013.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
34. 2013.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
35. 2012.rudens G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
36. 2012.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
37. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika
38. 2012.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
39. 2012.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
40. 2012.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
41. 2011.rudens G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
42. 2011.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
43. 2011.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
44. 2011.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika