Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.pavasara G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 8 B
2. 2019.pavasara G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 8 B
3. 2017.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 8 B
4. 2016.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 8 B
5. 2015.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
6. 2014.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
7. 2013.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
8. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
9. 2011.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika