Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 3 A
2. 2019.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 3 A Lekcijas
3. 2019.rudens G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 3 C