Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2014.pavasara G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
2. 2013.pavasara G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
3. 2012.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika
4. 2012.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika
5. 2012.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika
6. 2012.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika
7. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
8. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
9. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
10. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
11. 2012.pavasara G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika