Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2021.pavasara G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp KokMet Lekcijas
2. 2020.rudens G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 7 Bp KokMet Lekcijas
3. 2020.pavasara G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp KokMet Lekcijas
4. 2019.pavasara G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 5 6 Bp KokMet Lekcijas