Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 9 Bp Darz
2. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 8 Bp Darz
3. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 8 Bp Darz
4. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp Darz
5. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 8 Bp Darz
6. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp Darz
7. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp Darz
8. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 8 Bp Darz
9. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 6 Bp Darz
10. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 8 Bp Darz
11. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
12. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
13. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
14. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika