Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2023.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
2. 2023.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
3. 2023.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
4. 2022.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
5. 2022.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
6. 2022.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
7. 2021.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
8. 2021.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bt Lekcijas
9. 2020.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
10. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
11. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
12. 2020.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
13. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
14. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
15. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
16. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
17. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
18. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
19. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
20. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
21. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
22. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
23. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
24. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
25. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
26. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
27. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
28. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
29. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
30. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
31. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
32. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
33. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
34. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
35. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
36. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
37. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
38. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
39. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
40. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
41. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
42. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
43. 2014.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Nepilna laika
44. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika
45. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
46. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
47. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
48. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
49. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
50. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
51. 2013.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Nepilna laika
52. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika
53. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
54. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Nepilna laika
55. 2012.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
56. 2012.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
57. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
58. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Nepilna laika
59. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Nepilna laika
60. 2011.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Nepilna laika
61. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika
62. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Nepilna laika
63. 2011.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
64. 2011.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
65. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Nepilna laika
66. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Nepilna laika
67. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika
68. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Nepilna laika
69. 2010.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika