Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2017.pavasara G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
2. 2016.pavasara G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika 2 Bp Lekcijas