Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2023.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika 4 Bt
2. 2022.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika 4 Bt Lekcijas
3. 2022.pavasara G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 4 C
4. 2022.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
5. 2021.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika 4 Bt Lekcijas
6. 2021.pavasara G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 4 C
7. 2021.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
8. 2020.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika 4 Bt Lekcijas
9. 2020.pavasara G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 4 C
10. 2020.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
11. 2019.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika 4 Bt Lekcijas
12. 2019.pavasara G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 4 C
13. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C
14. 2018.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika 4 Bt Lekcijas
15. 2018.pavasara G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 4 C
16. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
17. 2017.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika 4 Bt Lekcijas
18. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
19. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C
20. 2016.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*second level professional higher educational programme**Second level*) Pilna laika 4 Bt Lekcijas
21. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C