Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 1 A Lekcijas
2. 2019.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 1 A Lekcijas
3. 2018.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 1 A Lekcijas
4. 2017.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 1 A Lekcijas
5. 2016.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 1 A Lekcijas
6. 2015.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 1 A Lekcijas