Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.rudens G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*first level professional higher educational programme**First level*) Nepilna laika 3 Bn
2. 2019.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 5 A Lekcijas
3. 2019.rudens G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*first level professional higher educational programme**First level*) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
4. 2018.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 5 A Lekcijas
5. 2018.rudens G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*first level professional higher educational programme**First level*) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
6. 2017.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 5 A Lekcijas
7. 2017.rudens G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*first level professional higher educational programme**First level*) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
8. 2016.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 5 A Lekcijas
9. 2016.rudens G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības*first level professional higher educational programme**First level*) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
10. 2015.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika 5 A Lekcijas
11. 2014.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
12. 2013.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
13. 2012.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
14. 2011.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika
15. 2010.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura*Bachelor's study programme**Bachelor Bakalaurs*) Pilna laika