Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
2. 2012.pavasara G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
3. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika
4. 2011.pavasara G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
5. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Nepilna laika