Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2014.pavasara G0013 Projektu izstrāde un vadība( ) Tālākizglītība
2. 2014.pavasara G0013 Projektu izstrāde un vadība( ) Tālākizglītība
3. 2014.pavasara G0013 Projektu izstrāde un vadība( ) Tālākizglītība