Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2024.pavasara G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.]() Pilna laika 2 B
2. 2024.pavasara G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.]() Pilna laika 2 B
3. 2023.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi]() Pilna laika 1 A
4. 2023.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika 1 A
5. 2023.pavasara G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.]() Pilna laika 2 B
6. 2023.pavasara G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.]() Pilna laika 2 B
7. 2022.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
8. 2022.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
9. 2021.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
10. 2021.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
11. 2021.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika
12. 2020.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
13. 2020.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
14. 2020.rudens G0004 LLU viesstudenti() Pilna laika 3 C
15. 2020.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika 1 A
16. 2020.pavasara G0004 LLU viesstudenti() Pilna laika 4 C
17. 2019.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
18. 2019.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
19. 2019.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika
20. 2018.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
21. 2018.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
22. 2017.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
23. 2017.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
24. 2016.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
25. 2016.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
26. 2015.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas
27. 2015.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi]() Pilna laika 1 A Lekcijas