Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2018.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas() Pilna laika
2. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība() Nepilna laika Uzne,Lopk Lekcijas
3. 2016.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība() Pilna laika 3 5 Lekcijas
4. 2016.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija() Pilna laika Lekcijas
5. 2016.rudens G0603 Pārtikas zinības() Pilna laika 3 C Lekcijas
6. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
7. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība() Nepilna laika Uzne,Lopk
8. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība() Nepilna laika Uzne,Lopk
9. 2016.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
10. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība() Nepilna laika
11. 2014.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība() Pilna laika
12. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija() Pilna laika
13. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija() Pilna laika
14. 2014.rudens G0603 Pārtikas zinības() Pilna laika
15. 2014.rudens G0600 PTF brīvā izvēle() Pilna laika
16. 2014.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība() Pilna laika
17. 2014.rudens G0300 VBF brīvā izvēle() Pilna laika
18. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika
19. 2014.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle() Pilna laika
20. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
21. 2014.pavasara G0205 Lauksaimniecība() Nepilna laika
22. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība() Nepilna laika
23. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
24. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība() Pilna laika
25. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība() Pilna laika
26. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība() Pilna laika
27. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība() Pilna laika
28. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle() Pilna laika
29. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle() Pilna laika
30. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika
31. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība() Pilna laika
32. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība() Nepilna laika
33. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība() Pilna laika
34. 2012.rudens G0204 Lauksaimniecība() Pilna laika
35. 2012.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle() Pilna laika
36. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika
37. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
38. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība() Nepilna laika
39. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība() Nepilna laika
40. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība() Pilna laika
41. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība() Nepilna laika
42. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
43. 2010.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži]() Nepilna laika
44. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība() Pilna laika
45. 2010.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle() Pilna laika