Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2021.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika 4 Bn
2. 2020.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
3. 2019.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
4. 2018.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
5. 2017.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
6. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
7. 2016.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
8. 2015.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika
9. 2014.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika
10. 2013.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Pilna laika
11. 2013.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika
12. 2012.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika
13. 2012.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Pilna laika
14. 2011.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika
15. 2011.pavasara G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika