Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2021.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi]() Pilna laika 3 C
2. 2020.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
3. 2020.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
4. 2020.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi]() Pilna laika 3 C Lekcijas
5. 2020.rudens G0703 Veterinārmedicīna() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
6. 2020.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas() Pilna laika 3 C Lekcijas
7. 2020.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
8. 2020.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
9. 2020.rudens G0419 Dizains un amatniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
10. 2020.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
11. 2020.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
12. 2020.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
13. 2020.rudens G0335 Būvniecība [4,5 gadi]() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
14. 2020.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
15. 2020.rudens G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi]() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
16. 2020.rudens G0327 Zemes ierīcība un mērniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
17. 2020.rudens G0307 Būvniecība() Pilna laika 3 Bb
18. 2020.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
19. 2020.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
20. 2020.rudens G0105 Ekonomika() Pilna laika 3 C Lekcijas
21. 2020.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C
22. 2020.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi]() Pilna laika 3 C
23. 2020.pavasara G0105 Ekonomika() Pilna laika 3 C
24. 2019.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
25. 2019.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
26. 2019.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi]() Pilna laika 3 C Lekcijas
27. 2019.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
28. 2019.rudens G0703 Veterinārmedicīna() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
29. 2019.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas() Pilna laika 3 C Lekcijas
30. 2019.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
31. 2019.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
32. 2019.rudens G0508 Kokapstrāde() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
33. 2019.rudens G0507 Mežinženieris() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
34. 2019.rudens G0506 Mežzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
35. 2019.rudens G0419 Dizains un amatniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
36. 2019.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
37. 2019.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
38. 2019.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
39. 2019.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
40. 2019.rudens G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi]() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
41. 2019.rudens G0327 Zemes ierīcība un mērniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
42. 2019.rudens G0307 Būvniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
43. 2019.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
44. 2019.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
45. 2019.rudens G0105 Ekonomika() Pilna laika 3 C Lekcijas
46. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C
47. 2019.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() Pilna laika 3 Bb
48. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
49. 2018.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
50. 2018.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
51. 2018.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi]() Pilna laika 3 C
52. 2018.rudens G0703 Veterinārmedicīna() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
53. 2018.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas() Pilna laika 3 C
54. 2018.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība() Pilna laika 3 Bb
55. 2018.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija() Pilna laika 3 Bb
56. 2018.rudens G0508 Kokapstrāde() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
57. 2018.rudens G0507 Mežinženieris() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
58. 2018.rudens G0506 Mežzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
59. 2018.rudens G0419 Dizains un amatniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
60. 2018.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
61. 2018.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
62. 2018.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
63. 2018.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
64. 2018.rudens G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi]() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
65. 2018.rudens G0327 Zemes ierīcība un mērniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
66. 2018.rudens G0307 Būvniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
67. 2018.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
68. 2018.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
69. 2018.rudens G0105 Ekonomika() Pilna laika 3 C Lekcijas
70. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C
71. 2017.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
72. 2017.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
73. 2017.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi]() Pilna laika 3 C Lekcijas
74. 2017.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
75. 2017.rudens G0703 Veterinārmedicīna() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
76. 2017.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
77. 2017.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
78. 2017.rudens G0603 Pārtikas zinības() Pilna laika 3 C Lekcijas
79. 2017.rudens G0508 Kokapstrāde() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
80. 2017.rudens G0507 Mežinženieris() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
81. 2017.rudens G0506 Mežzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
82. 2017.rudens G0419 Dizains un amatniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
83. 2017.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
84. 2017.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
85. 2017.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
86. 2017.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
87. 2017.rudens G0327 Zemes ierīcība un mērniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
88. 2017.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
89. 2017.rudens G0307 Būvniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
90. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
91. 2017.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
92. 2017.rudens G0105 Ekonomika() Pilna laika 3 C Lekcijas
93. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C
94. 2016.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
95. 2016.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
96. 2016.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi]() Pilna laika 3 C
97. 2016.rudens G0703 Veterinārmedicīna() Pilna laika 3 Bb
98. 2016.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
99. 2016.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
100. 2016.rudens G0603 Pārtikas zinības() Pilna laika 3 C Lekcijas
101. 2016.rudens G0508 Kokapstrāde() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
102. 2016.rudens G0507 Mežinženieris() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
103. 2016.rudens G0506 Mežzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
104. 2016.rudens G0418 Mājas vide izglītībā() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
105. 2016.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
106. 2016.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
107. 2016.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
108. 2016.rudens G0327 Zemes ierīcība un mērniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
109. 2016.rudens G0312 Ainavu arhitektūra un plānošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
110. 2016.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
111. 2016.rudens G0307 Būvniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
112. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
113. 2016.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
114. 2016.rudens G0105 Ekonomika() Pilna laika 3 C
115. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C
116. 2015.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
117. 2015.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
118. 2015.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi]() Pilna laika 3 C Lekcijas
119. 2015.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
120. 2015.rudens G0703 Veterinārmedicīna() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
121. 2015.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
122. 2015.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
123. 2015.rudens G0603 Pārtikas zinības() Pilna laika 3 C Lekcijas
124. 2015.rudens G0508 Kokapstrāde() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
125. 2015.rudens G0507 Mežinženieris() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
126. 2015.rudens G0506 Mežzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
127. 2015.rudens G0418 Mājas vide izglītībā() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
128. 2015.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
129. 2015.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
130. 2015.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 3 C Lekcijas
131. 2015.rudens G0312 Ainavu arhitektūra un plānošana() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
132. 2015.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
133. 2015.rudens G0309 Zemes ierīcība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
134. 2015.rudens G0307 Būvniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
135. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
136. 2015.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība() Pilna laika 3 Bb Lekcijas
137. 2015.rudens G0105 Ekonomika() Pilna laika 3 C Lekcijas
138. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C
139. 2015.pavasara G0311 Vide un ūdenssaimniecība() Pilna laika
140. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika
141. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika
142. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika