Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2016.rudens G0323 Būvniecība [nekl]() Nepilna laika
2. 2015.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas]() Nepilna laika 7 Bt Lekcijas
3. 2014.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas]() Nepilna laika
4. 2014.rudens G0323 Būvniecība [nekl]() Nepilna laika
5. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
6. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
7. 2013.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas]() Nepilna laika
8. 2013.rudens G0323 Būvniecība [nekl]() Nepilna laika
9. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
10. 2012.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas]() Nepilna laika
11. 2012.rudens G0323 Būvniecība [nekl]() Nepilna laika
12. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
13. 2011.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas]() Nepilna laika
14. 2011.rudens G0323 Būvniecība [nekl]() Nepilna laika
15. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
16. 2010.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas]() Nepilna laika
17. 2010.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas]() Nepilna laika
18. 2010.rudens G0323 Būvniecība [nekl]() Nepilna laika