Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2021.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 2 Bp Lekcijas
2. 2020.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
3. 2020.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 2 Bp Lekcijas
4. 2019.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
5. 2019.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 2 Bp Lekcijas
6. 2018.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
7. 2018.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 2 Bp Lekcijas
8. 2017.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
9. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
10. 2017.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 2 Bp Lekcijas
11. 2016.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
12. 2016.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 2 Bp Lekcijas
13. 2015.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
14. 2015.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika
15. 2014.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
16. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
17. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika
18. 2013.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
19. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
20. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika
21. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
22. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika
23. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
24. 2011.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika
25. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
26. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
27. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika