Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika 2 A
2. 2020.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 2 A Lekcijas
3. 2019.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 2 A Lekcijas
4. 2019.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika 2 A Lekcijas
5. 2018.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika 2 A Lekcijas
6. 2018.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 2 A Lekcijas
7. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
8. 2017.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika 2 A Lekcijas
9. 2017.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 2 A Lekcijas
10. 2016.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 2 A Lekcijas
11. 2016.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika 2 A Lekcijas
12. 2015.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
13. 2015.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
14. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
15. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
16. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
17. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
18. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
19. 2014.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
20. 2014.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
21. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
22. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
23. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
24. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
25. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
26. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
27. 2013.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
28. 2013.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
29. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
30. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
31. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
32. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
33. 2012.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
34. 2012.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
35. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
36. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
37. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
38. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika
39. 2011.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
40. 2011.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
41. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
42. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
43. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
44. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
45. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika