Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 5 A Lekcijas
2. 2020.rudens G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika 3 Bn
3. 2019.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 5 A Lekcijas
4. 2019.rudens G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
5. 2018.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 5 A Lekcijas
6. 2018.rudens G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
7. 2017.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 5 A Lekcijas
8. 2017.rudens G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
9. 2016.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 5 A Lekcijas
10. 2016.rudens G0417 Tehniskais eksperts() Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
11. 2015.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 5 A Lekcijas
12. 2014.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika
13. 2013.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika
14. 2012.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika
15. 2011.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika
16. 2010.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika