Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.pavasara G0408 Pedagoģija() Pilna laika 2 Bo
2. 2019.pavasara G0408 Pedagoģija() Pilna laika 2 Bo
3. 2018.pavasara G0408 Pedagoģija() Pilna laika 2 Bo
4. 2017.pavasara G0408 Pedagoģija() Pilna laika 2 Bo
5. 2016.pavasara G0408 Pedagoģija() Nepilna laika 2 Bo
6. 2016.pavasara G0408 Pedagoģija() Pilna laika 2 Bo
7. 2014.rudens G0408 Pedagoģija() Pilna laika
8. 2014.rudens G0408 Pedagoģija() Nepilna laika
9. 2013.rudens G0408 Pedagoģija() Pilna laika
10. 2013.rudens G0408 Pedagoģija() Nepilna laika
11. 2013.rudens G0003 LLU doktorantu teorētiskie kursi() Pilna laika
12. 2012.rudens G0003 LLU doktorantu teorētiskie kursi() Pilna laika
13. 2011.rudens G0003 LLU doktorantu teorētiskie kursi() Nepilna laika
14. 2011.rudens G0003 LLU doktorantu teorētiskie kursi() Pilna laika