Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2016.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne() Pilna laika 5 A Lekcijas