Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2024.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt
2. 2023.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
3. 2023.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
4. 2022.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
5. 2022.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
6. 2021.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
7. 2021.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
8. 2020.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
9. 2020.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
10. 2019.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
11. 2019.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
12. 2018.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
13. 2018.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
14. 2017.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
15. 2017.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
16. 2016.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
17. 2016.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
18. 2015.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
19. 2015.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
20. 2015.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
21. 2014.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
22. 2014.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
23. 2014.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
24. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
25. 2013.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
26. 2013.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
27. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība() Nepilna laika
28. 2013.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
29. 2013.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
30. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
31. 2012.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
32. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika
33. 2012.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
34. 2012.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
35. 2011.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
36. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika
37. 2011.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
38. 2011.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
39. 2011.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
40. 2010.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika