Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2023.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt
2. 2022.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
3. 2022.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
4. 2021.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
5. 2021.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
6. 2020.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
7. 2020.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
8. 2019.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
9. 2019.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
10. 2018.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
11. 2018.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
12. 2017.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
13. 2017.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
14. 2016.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
15. 2016.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
16. 2015.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
17. 2015.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
18. 2015.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
19. 2014.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
20. 2014.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
21. 2014.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
22. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
23. 2013.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
24. 2013.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
25. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība() Nepilna laika
26. 2013.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
27. 2013.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
28. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
29. 2012.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
30. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika
31. 2012.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
32. 2012.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
33. 2011.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika
34. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika
35. 2011.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
36. 2011.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
37. 2011.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Nepilna laika
38. 2010.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana() Pilna laika