Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2021.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika 2 Bt
2. 2021.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika 2 A
3. 2020.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
4. 2020.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 1 A Lekcijas
5. 2020.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
6. 2020.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika 2 A Lekcijas
7. 2019.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
8. 2019.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 1 A Lekcijas
9. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 1 C
10. 2019.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
11. 2019.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika 2 A Lekcijas
12. 2018.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
13. 2018.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 1 A Lekcijas
14. 2018.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
15. 2018.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika 2 A Lekcijas
16. 2017.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
17. 2017.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 1 A Lekcijas
18. 2017.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
19. 2017.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika 2 A Lekcijas
20. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
21. 2016.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
22. 2016.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 1 A Lekcijas
23. 2016.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
24. 2016.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika 2 A Lekcijas
25. 2015.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika Bt
26. 2015.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika 1 Bt Lekcijas
27. 2015.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika 1 A Lekcijas
28. 2015.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
29. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
30. 2014.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika
31. 2014.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
32. 2014.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
33. 2014.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
34. 2014.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
35. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
36. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
37. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika
38. 2013.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
39. 2013.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
40. 2013.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
41. 2013.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
42. 2013.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
43. 2013.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
44. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
45. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
46. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
47. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika
48. 2012.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
49. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
50. 2012.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
51. 2012.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
52. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
53. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
54. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika
55. 2011.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika
56. 2011.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
57. 2011.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
58. 2011.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika() Nepilna laika
59. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
60. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Nepilna laika
61. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
62. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika() Pilna laika
63. 2010.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne() Pilna laika