Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2024.rudens G0337 Ģeoinformātika un tālizpēte(Master Magistrs) Pilna laika 1 A
2. 2023.rudens G0337 Ģeoinformātika un tālizpēte(Master Magistrs) Pilna laika 1 A Lekcijas
3. 2022.rudens G0337 Ģeoinformātika un tālizpēte(Master Magistrs) Pilna laika 1 A Lekcijas