Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2018.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 7 C
2. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 4 Bb Uzne,Lopk Lekcijas
3. 2016.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Higher professional) Pilna laika 3 5 Lekcijas
4. 2016.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Second level) Pilna laika 3 5 Bb Lekcijas
5. 2016.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 3 C Lekcijas
6. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 3 5 Bb Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
7. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 4 Bb Uzne,Lopk
8. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 4 Bb Uzne,Lopk
9. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
10. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika
11. 2014.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Higher professional) Pilna laika
12. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Second level) Pilna laika
13. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Second level) Pilna laika
14. 2014.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
15. 2014.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
16. 2014.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Higher professional) Pilna laika
17. 2014.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
18. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
19. 2014.rudens G0200 LF brīvā izvēle(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
20. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
21. 2014.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
22. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
23. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
24. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Higher professional) Pilna laika
25. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Higher professional) Pilna laika
26. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Higher professional) Pilna laika
27. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība(Higher professional) Pilna laika
28. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
29. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
30. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
31. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Pilna laika
32. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
33. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Pilna laika
34. 2012.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
35. 2012.rudens G0200 LF brīvā izvēle(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
36. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika
37. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
38. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
39. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
40. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Pilna laika
41. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
42. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
43. 2010.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Second level) Nepilna laika
44. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Pilna laika
45. 2010.rudens G0200 LF brīvā izvēle(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika