Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Pilna laika 6 Bp
2. 2019.rudens G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika 7 Bp
3. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
4. 2019.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
5. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
6. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika C
7. 2018.rudens G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika 7 Bp Lekcijas
8. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
9. 2018.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Pilna laika 8 6 Bp Lekcijas
10. 2018.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika 8 Bp Lekcijas
11. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
12. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
13. 2017.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika 8 Bp Lekcijas
14. 2017.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Pilna laika 8 Bp Lekcijas
15. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
16. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
17. 2016.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Pilna laika 8 Bp Lekcijas
18. 2016.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika 8 Bp Lekcijas
19. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
20. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
21. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika
22. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Pilna laika
23. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Pilna laika
24. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika
25. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika
26. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
27. 2013.rudens G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika
28. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika
29. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika
30. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Pilna laika
31. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika
32. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika
33. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
34. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
35. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika
36. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika
37. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika
38. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika
39. 2011.rudens G0507 Mežinženieris(Higher professional) Pilna laika
40. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika
41. 2011.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika
42. 2011.pavasara G0507 Mežinženieris(Higher professional) Nepilna laika
43. 2010.rudens G0507 Mežinženieris(Higher professional) Pilna laika