Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 1 A Lekcijas
2. 2019.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 1 A Lekcijas
3. 2018.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 1 A Lekcijas