Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2025.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 2 A
2. 2025.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 2 A
3. 2024.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
4. 2024.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
5. 2024.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
6. 2024.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
7. 2023.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
8. 2023.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
9. 2023.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
10. 2023.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
11. 2022.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
12. 2022.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
13. 2022.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
14. 2021.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
15. 2021.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
16. 2021.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
17. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
18. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
19. 2020.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
20. 2020.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C