Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2015.pavasara G0309 Zemes ierīcība(Higher professional) Pilna laika
2. 2014.pavasara G0309 Zemes ierīcība(Higher professional) Pilna laika
3. 2013.rudens G0309 Zemes ierīcība(Higher professional) Pilna laika
4. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība(Higher professional) Pilna laika