Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2023.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
2. 2023.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
3. 2023.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
4. 2022.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
5. 2022.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
6. 2022.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
7. 2021.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
8. 2021.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 4 Bt Lekcijas
9. 2020.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
10. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
11. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
12. 2020.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
13. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
14. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
15. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
16. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
17. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
18. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
19. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
20. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
21. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
22. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
23. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika 6 Bt Lekcijas
24. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika 4 Bt Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
25. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika 2 C
26. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
27. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
28. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
29. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
30. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
31. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
32. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
33. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika
34. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
35. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
36. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Nepilna laika
37. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
38. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
39. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
40. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
41. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
42. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
43. 2014.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
44. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika
45. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
46. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
47. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
48. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
49. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
50. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Higher professional) Pilna laika
51. 2013.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
52. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Pilna laika
53. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
54. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
55. 2012.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
56. 2012.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
57. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
58. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
59. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
60. 2011.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Second level) Nepilna laika
61. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Pilna laika
62. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
63. 2011.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
64. 2011.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
65. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
66. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
67. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Pilna laika
68. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Second level) Nepilna laika
69. 2010.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika